top of page
  • Černý sněhulák admin

Správa sítě pro školy: V čem vám dokážou odborníci účinně pomoci?Školy představují instituce, které se dnes již bez moderních technologií jednoznačně nemohou obejít. Proto je pro ně důležitá i správa sítí.

Co je hlavním úkolem správy sítí

V současné době čelí školy výzvám v podobě začleňování nových technologií do výuky. Tento proces eskalovala distanční výuka v průběhu pandemie.

Nejedná se však jen o samotné zavedení digitalizace do procesu vzdělávání. Škola je také činitelem, který by se měl významným způsobem podílet edukací žáků a studentů i na rozvíjení jejich kompetencí v oblasti digitální gramotnosti všeobecně.

Ke všem těmto úkonům potřebuje fungující síťovou infrastrukturu. Správce sítě má za úkol zaštítit všechny činnosti, které souvisejí s jejím poskytováním, provozem, údržbou, správou a zabezpečením. Co to znamená v praxi? Kromě běžného chodu počítačů se tak musí postarat i o i správu a aktualizaci softwaru.

Správa sítě zajišťuje, že jednotlivé prvky budou uživatelům přístupné, a to rychle a efektivně. Je tedy deklarujícím článkem kvality poskytovaných služeb. Stejně tak využívá analýzu chyb a správu výkonu k optimalizaci celkového stavu stavu sítě.

V čem tkví specifika školství a proč outsourcovat

Akademické a školní prostředí má přitom vůči klasické firemní sféře celou řadu specifik. Důraz se zde klade na maximální svobodu a přístup k informacím. To podmiňuje rychlost jakožto jednu z klíčových vlastností celé infrastruktury.

Druhým charakteristickým rysem je zmíněná bezpečnost. Ta není totiž pouze otázkou útoků zvnějšku, ale také rizik na straně uživatelů. Jistým paradoxem je, že školní prostředí se snaží vytvářet atmosféru vhodnou ke sdílení. To ale samozřejmě například v případě přístupových hesel jednoznačně není z bezpečnostního hlediska vhodné.

Žádná škola se tak v dnešní době neobejde právě bez kvalifikované správy sítí. Zároveň se jí vyplatí tyto služby outsourcovat externím partnerům, neboť to vede k úspoře mzdových nákladů a přesunu odpovědnosti, jak potvrzuje Mgr. Pavel Bartoš LL.M., jednatel společnosti Česká data s.r.o., která spravuje sítě několika školám.


2 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page