top of page

GDPR

Úvod

Černý Sněhulák je zavázán chránit vaše osobní údaje. Tato politika popisuje, jak sbíráme a používáme vaše osobní údaje, v souladu se zákony 110/2019 Sb., 111/2019 Sb. a nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

 

Jaké informace sbíráme?

Sbíráme osobní údaje, které nám poskytnete při registraci na našem serveru, například jméno, e-mailovou adresu, případně poštovní adresu pro zasílání tiskových verzí.

 

Jak používáme vaše informace?

Vaše osobní údaje používáme pro účely komunikace, doručování našich zpravodajů, statistické účely a zlepšení našich služeb.

 

Jak dlouho uchováváme vaše údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou jste přihlášeni k odběru našich zpravodajů. Pokud se rozhodnete svůj odběr zrušit, vaše údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány.

 

Jak chráníme vaše údaje?

Používáme přiměřená technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů.

 

Jaká jsou vaše práva?

Máte právo na přístup ke svým údajům, opravu nebo smazání vašich údajů, omezení zpracování, námitku proti zpracování, přenositelnost údajů a právo podat stížnost u dozorového orgánu.

 

Jak nás můžete kontaktovat?

Pokud máte nějaké otázky týkající se této politiky ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: redakce@cernysnehulak.cz.

bottom of page