top of page
  • Černý sněhulák admin

Revize elektroinstalací představují nezbytnost pro bezpečný provoz firem a domácností


Má vaše elektroinstalace v pořádku revizi? Měla by mít, shodují se odborníci. K čemu revize slouží a co může hrozit, pokud ji nemáte?

Kdy a jak se provádějí revize

Revize je zásadně důležitá z hlediska bezpečnosti. Umožňuje posoudit, zda je daná instalace, ať už v domácnost nebo ve firmě, schopná provozu, nebo nikoli.

Jakožto elektroinstalace se označují veškeré elektrické rozvody, jako jsou zásuvky, vodiče, rozvaděče, jističe, vypínače, ale také spotřebiče. Revize je tedy jakási kontrola jejich technického stavu. Tato zařízení svým provozem nesmí ohrozit lidské zdraví, užitková zvířata,

majetek a okolní prostředí. To znamená, že by neměla vyvolat požár nebo způsobit úraz.

Četnost těchto kontrol se odvíjí od druhu prostředí a umístění elektrického zařízení. U hromosvodu pak tento aspekt souvisí s typem objektu. V prostředí standardním tak provádění revize postačuje 1x za 5 let.

Jestliže se ale jedná o prostředí vykazující extrémní podmínky, jako je horko nebo chlad, jsou revize častější, měly by se provádět už 1x za 3 roky. V prostředí mokrém či v tom s patrnou extrémní korozní agresivitou se dokonce vyžaduje 1x za rok.

Kdo a proč provádí revizi

Vždy je provádí osoba oprávněná, která k tomuto úkonu disponuje příslušnou kvalifikací. V opačném případě by mohla být revize následně i neplatná.

Touto osobou je revizní technik, který disponuje platným osvědčením. Výstupem z revize, který technik vystavuje, je revizní zpráva. Tento dokument obsahuje naměřené hodnoty a seznam zjištěných závad.

Nejen neplatná revize představuje problém. Neprovádění revizí navíc představuje přímo porušení zákona. Tato problematika je ukotvena hned několika legislativními nařízeními v zákonech č. 251/2005 Sb., dále také v č. 458/2000 Sb., případně i v č. 262/2006 Sb.

Chybějící revizí se vystavujete tak nejen bezpečnostním rizikům z hlediska potenciálních škod na zdraví a majetku, ale také vysokým pokutám. Firma může například od inspektorátu práce dostat pokutu ve výši až 2 miliony korun, jak potvrzuje Mgr. Pavel Bartoš ze společnosti Česká Komunikační a.s., která provádí odborné revize po celých Čechách.

3 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page