top of page
  • Černý sněhulák admin

Z čeho se skládá energetický mix České republiky a jak se bude měnit v nejbližší době?


Energetika je tématem, které momentálně intenzivně rezonuje veřejným míněním. Jaká je aktuální skladba tzv. energetického mixu v Česku? A jaký bude jeho budoucí vývoj? Máme čekat uzavření jaderných elektráren?

Energetický mix v Česku drží uhlí, jaderné elektrárny a plyn

Zásadní podíl na výrobě energie mají v současné době hlavně uhelné zdroje. Dále se jedná právě o zmíněné jaderné elektrárny a stejně tak hraje nezanedbatelnou úlohu i zemní plyn.

Tlakům na uzavření jaderných elektráren čelí Česká republika již řadu let. Evropou stále rezonuje tragédie černobylské jaderné elektrárny. Nejednalo se navíc historicky o jediný výrazný incident. Havárie elektrárny Fukušima I přinesla dosud neujasněný počet obětí.

Postižení utrpěli především silný duševní otřes. Teprve v roce 2018 Japonsko přiznalo první úmrtí v důsledku ozáření.

Znamená to, že se bychom se více měli přiklonit k alternativním zdrojům energie? Na obnovitelné zdroje připadá v Česku jen necelých 15 % výroby. Byť se tak stále častěji hovoří o tzv. zelené energii, má šanci Česká republika podíl takto získané energie zvýšit?

Role obnovitelných zdrojů bude posilovat

Jak avizoval ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, v plánu je skutečně navýšení právě podílu energie získané v tomto segmentu. Nutnost akcentovat udržitelný rozvoj a zodpovědnost vůči budoucím generacím je nepopiratelná.

Praktické realizaci tohoto záměru nebrání v současné době podle odborníků přírodní podmínky, ale ani ekonomika. Zásadní překážku tvoří především nadměrná byrokracie, která s tímto odvětvím souvisí.

Zároveň však ministr dále uvedl, že v budoucím energetickém mixu se navzdory trendu udržitelnosti stále počítá významnou měrou i s energií jadernou. Ostatně Česko plánuje postavit v rychlém sledu, jak to označil ministr, dva až čtyři reaktory.


S tímto výhledem souzní i veřejnost, jak vyplynulo z průzkumů. Podporu jaderné energii vyjádřilo 70 % lidí, což je ve srovnání s koncem roku 2021 o 11 % více.


9 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page