top of page
  • Černý Sněhulák

Kdo vydělává více?Zajímavý počet lidí se rozhoduje pro svou budoucí profesní dráhu nejen podle vlastního nadání a zkušeností, ale také podle toho, jak vysokou odměnu mohou v dané profesi očekávat. Na základě dostupných údajů jsme porovnali průměrné zaměstnanecké platy tří různých profesí v České republice za posledních 10 let. Data ukazují zajímavé trendy, které potvrzují rostoucí hodnotu technických oborů.


Elektrikář: Průměrný plat elektrikářů vykazuje stabilní růst. V roce 2014 byl průměrný plat kolem 28,000 Kč, zatímco v roce 2023 dosáhl přibližně 42,000 Kč. To představuje nárůst o 50% za deset let. Tento trend odráží zvýšenou poptávku po kvalifikovaných technických pracovnících, a tím i růst jejich ohodnocení. Co se týče elektrikářů, kteří pracují jako OSVČ, podle dostupných údajů a obecných trendů můžeme odhadnout ještě pozitivnější a rychlejší vývoj než u zaměstnanců v oboru. OSVČ mají často možnost stanovit si vlastní ceny a jejich příjmy mohou být ovlivněny různými faktory, jako je region, poptávka po jejich službách, rozsah a typ zakázek. Elektropodnikatelé také reagují na zvyšující se poptávku po nových technologiích, jako je fotovoltaika nebo dobíjení elektromobilů, a rozšiřují tímto směrem své další kariérní kroky.


Pracovník přepážky v bance: Platy pracovníků na přepážkách v bankách také rostly, ale pomalejším tempem. V roce 2014 činil průměrný plat 25,000 Kč, zatímco v roce 2023 to bylo 34,000 Kč. To znamená nárůst o 36% za deset let. I když se jejich platy zvyšovaly, tempo růstu je nižší ve srovnání s technickými obory, jako je elektrikář.


Pracovník ve středním managementu: Platy pracovníků ve středním managementu zaznamenaly rovněž nárůst, ale relativně mírnější. V roce 2014 byl průměrný plat kolem 35,000 Kč a v roce 2023 se zvýšil na přibližně 53,000 Kč. To představuje nárůst o 51% za deset let. Střední management stále nabízí atraktivní výdělky, ale růst jejich platů je srovnatelný s růstem platů technických odborníků, jako jsou elektrikáři.

Z porovnání těchto údajů vyplývá, že ačkoli pracovníci ve středním managementu stále mají vyšší průměrné platy, růst platů elektrikářů je ale stejně rychlý nebo rychlejší. Plat pracovníků na přepážkách v bankách rostl nejpomaleji. Tyto trendy potvrzují rostoucí hodnotu technických oborů a naznačují, že vystudovat učební obor, jako je elektrikář, může být nejen stabilní, ale také finančně atraktivní volbou pro budoucnost. Práce jako OSVČ v oboru elektroinstalací a podobných technických profesích se ukazuje být velmi lukrativní volbou. Nejenže mají tito odborníci možnost stanovit si vlastní ceny, ale také profitují z rostoucí poptávky po jejich službách. Elektrikáři pracující jako OSVČ mohou očekávat stabilní a často nadprůměrné příjmy, které jim poskytují finanční jistotu a možnost růstu v oboru.

Na Evropské akademii vzdělávání si vybere každý. Pro všechny zmíněné a srovnávané pozice najdete v naší nabídce odpovídající studijní obor včetně navazujících kurzů a studií, které můžete realizovat dálkovou online formou a vybrat si tak svou vlastní cestu pracovním životem.

 

2 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page