top of page
  • Černý sněhulák admin

Kde a jak se dá v Česku studovat na elektrikáře?


V Česku je možné studovat celou řadu oborů. Patří k nim i elektrikář. Kde a jak se dá na toto povolání studovat?

Kde a jak studovat na elektrikáře

Elektrikář patří do spektra středního odborného vzdělání, které je ukončeno obdržením výučního listu.

Dle informací uveřejněných na webu www.infoabsolvent.cz pod záštitou Národního pedagogického institutu České republiky, který zároveň přehledně shrnuje požadavky na studenty, je pro uchazeče v tomto oboru nutná především základní znalost fyziky. V rámci výuky se též prohlubují praktické dovednosti. Ta probíhá i v odborných učebnách.

Absolvent by tak měl zvládnout připojovat, opravovat a udržovat elektrické přístroje, stroje a zařízení. Dále také provádět elektrické instalace, instalovat elektrická vedení a rozvody, připojovat, kontrolovat, zkoušet a měřit elektrospotřebiče, elektrické přístroje a součástky.

Tříletý učební obor je v tuzemsku součástí celé řady středních odborných škol, jako jsou školy průmyslové a technické.

Proč studovat na Evropské akademii vzdělávání

Na běžném odborném učilišti se zpravidla počítá s tím, že žák na něj nastoupí již po ukončení povinné školní docházky. Běžně se tak počítá s tím, že studenti dochází na výuku pravidelně. Dáno je to tím, že v mladším věku potřebují žáci především předvídatelnost a rutinu. Svoje místo ve světě teprve hledají. Navíc u nich teprve dochází k rozvoji sociální a emoční inteligence a nácviku zvládání mezilidských situací.Dospělí však již jsou schopni zodpovědně naložit s větší mírou autonomie a lze jim přidělit kompetence k samostatnému rozhodování. To ale běžné školy nereflektují. Evropská akademie vzdělávání naproti tomu umožňuje svobodné vzdělávání založené primárně na vnitřní motivaci studentů. Především dospělým tak dovoluje si výuku přizpůsobit svým individuálním potřebám. Profesní kvalifikaci v oboru elektrikář tak můžete získat jednoduše online.6 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page