top of page
  • Černý Sněhulák

Hospodářská krize


Hospodářská krize je situace, ve které se ekonomika země zhoršuje. Může mít za následek vysokou nezaměstnanost, významné propady hrubého domácího produktu a zvýšení úrokových sazeb.

Hospodářská krize se obvykle projevuje v podobě finanční nestability, nedostatku peněz na trhu, vysoké inflaci a nízké spotřebitelské důvěry. Může také vést k zhoršení životní úrovně obyvatel a zvýšení chudoby.
Historie hospodářských krizí v České republice:


Česká republika byla po rozdělení Československa v roce 1993 postavena před potřebu transformovat svou ekonomiku z centrálně plánovaného systému na tržní hospodářství. V roce 1997 ekonomika České republiky vyvinula hospodářskou krizi. Následovala recese v roce 2002, která byla způsobena nízkou výkonností zemědělství a průmyslu. V roce 2008 došlo k recesi způsobené finanční krizí, která zasáhla celou Evropu. Ekonomika České republiky se v té době potýkala s vysokou inflací, nezaměstnaností a výrazným poklesem HDP.


Jak vzniká hospodářská krize:Hospodářská krize může vzniknout, když:

-přesytí se trh

-vláda vydá nesmyslné předpisy

-objeví se náhlé změny v ekonomice

-v důsledku neschopnosti podniků plnit své závazky vůči finančním institucím, což může vést k panice na trhu

-vysokou inflací, nízkou spotřebitelskou důvěrou a vysokými úrokovými sazbami.


Jak se bránit hospodářské krizi:


Lidé by se měli stále informovat o vývoji ekonomiky a trhu. Vládní orgány by měly být informovány o možných problémech a nebezpečích, která jsou s tím spojená. Lidé by měli také sledovat konkrétní podniky v oboru, ve kterém pracují, a přijímat opatření k ochraně svých finančních aktiv.

Zdroje:

19 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page