top of page
  • Černý sněhulák admin

Funkční negramotnost - fenomén dnešní doby


Funkční negramotnost představuje pozoruhodný fenomén moderní doby. Co vlastně znamená a koho se týká?


Co je funkční negramotnost


Funkční negramotnost v podstatě označuje limitovanou schopnost číst a psát. Jedinec trpící funkční negramotností zvládá tyto dovednosti v omezené míře, což se projevuje jednak v jeho profesním, ale i každodenním životě. Velkou měrou k jejímu rozvoji u jedince přispívá sledování televize a čas trávený u elektronických zařízení.


Čtenář tak není schopen vstřebat složitější texty a se získanými poznatky adekvátně nakládat. Funkční negramotnost prakticky brání tomu, kdo jí trpí, účelně využívat informace z běžných zdrojů, například jízdních řádů, statistik, právních dokumentů a podobně.


K podoblastem funkční gramotnosti dále patří kromě té čtenářské, byť ta bývá samostatně zmiňována nejčastěji, také gramotnost matematická, přírodovědecká, informační, jazyková a dokumentová a dále i ta sociální a umělecká. Za funkčně negramotné mohou být navíc považováni i ti, kteří čtou a píší pouze v jiném než převládajícím jazyce v jejich okolí.


V případě funkční negramotnosti se prakticky jedná o zúžené vymezení pojmu negramotnost. Ta se zejména v průběhu 19. a 20. století v českých zemích radikálně snížila. Prosazovala se stále intenzivněji již státem nařízená vzdělávací povinnost.


Jak je na tom Česká republika z hlediska funkční gramotnosti

Vzhledem k tomu, že se fenomén funkční negramotnosti exaktně zkoumá, existují i konkrétní data také pro naši zemi. Z nich vyplývá, že dokonce každý šestý občan České republiky je funkčně negramotný.


Mezi zeměmi OECD navíc vykázala ČR v posledním šetření PIAAC průměrné výsledky, a to jak v oblasti gramotnosti čtenářské, tak i v dovednostech spojených s řešením problémů v prostředí informačních technologií. V oblasti numerické gramotnosti se naopak čeští dospělí umístili nad průměrem zemí OECD.Základní podmínkou pro uchování funkční gramotnosti v populaci je především adekvátní vzdělání. Toho by se mělo dostat obyvatelstvu již v dětském věku. Nicméně dodatečné vzdělání pro dospělé stále navrhnout lze. Rozsah tohoto vzdělání je obecně dán kulturou a společností, ve které ke vzdělávání dochází.154 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page