top of page
  • Černý sněhulák admin

Co znamená novela zákona o veřejných zakázkách? Jaké změny přináší?V červenci roku 2023 se objevila další legislativní změna. Dotkla se zákona o veřejných zakázkách. Jaký bude mít význam?

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek přináší komplexní změny

Nová právní úprava nabyla účinnosti v červenci letošního roku. Odbornou veřejností byla poměrně dlouho očekávána. Zároveň díky tomuto ustanovení rovněž došlo ke zharmonizování s evropskou předlohou.

Novela tak znamená v pořadí již desátou změnu zákona o zadávání veřejných zakázek, který pochází z roku 2016. Vůbec poprvé se však jedná o komplexní novelizaci.

Legislativní změna přinesla některé klíčové body, jako je snížení administrativní náročnosti, výraznější volnost zadavatelům a rovněž úpravu pravidel pro přidělování zakázek firmám obviněných například z korupce.

V praxi má tak toto ustanovení vést především k ústupu od zbytečného formalismu. Stejně tak se zmírnila nepřiměřená přísnost některých pravidel.

Co novela přinese prakticky

V současné době je totiž nutné účastníka ze zadávacího řízení vyloučit i pro chyby ryze formálního rázu. Nepředloží-li kupříkladu doklad prokazující složení jistoty, dosud nebylo možno zúčastněnou stranu vyzvat k jednoduchému doplnění příslušných podkladů.

Stejně tak získává samotný zadavatel možnost přímo rozhodovat o tom, jestli si požádá od vybraného dodavatele i předložení originálních dokladů o splnění kvalifikačních předpokladů před uzavřením smlouvy. Dosud měl toto ustanovení vyloženě jakožto povinnost.

Zmírnění se novelizací dočkaly rovněž povinnosti zadavatele ve vztahu k zásadě sociálně a environmentálně odpovědného zadávaní a inovací. Toto ustanovení je v českých poměrech samo o sobě novinkou, objevilo se teprve v roce 2021. Nově se má aplikovat u zakázek, u nichž je to vhodné, nikoli všude tam, kde je to možné. Stejně tak nebude vyžadována aplikace u zakázek malého rozsahu.


Cílem této novely nebylo ustanovit žádné koncepční změny procesu zadávání. Také nejsou zaváděna nová pravidla a povinnosti.


8 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page