top of page
  • Černý sněhulák admin

Studujte na škole s mezinárodním přesahem: Jaké to má výhody?V mezinárodním srovnání má české školství samo o sobě poměrně dobré postavení. Proč by však tuzemské školy neměly usínat na pověstných vavřínech?

Jak je na tom české školství v mezinárodním srovnání?

České školství, obecně vzato, lze považovat za kvalitní. Přesto má celou řadu slabých míst, na která bychom se v budoucnu měli zaměřit, chceme-li vyprodukovat skutečně vzdělané a schopné absolventy.

Vyčítáno je tuzemskému školství především minimální propojení teoretické výuky s praxí.

Do výuky se zapojuje pouze 25% firem. Pro příklad, jak lze pojmout tento aspekt lépe, netřeba chodit příliš daleko.

V sousedním Německu je to dokonce 63%.

Objektivně vzato, Česko na vzdělávání vynakládá podle posledních dostupných údajů jen 3,8% ze svého rozpočtu. Bez adekvátního rozpočtu však není možné zajistit výukové materiály ani zaplatit kvalifikované pedagogické síly. A samozřejmě ani podpořit výuku pomocí moderních technologií.

Jak také vyplývá ze srovnání OECD, v Česku je stále i minimální podíl absolventů vysokých škol. Podle odborníků přitom země, které přikročily k masivnímu otevření právě v terciálním sektoru vzdělávání, mají znatelněji rozvinutou ekonomiku. Právě vysokoškolské vzdělání obyvatelstva je dokonce podle některých expertů na vzdělávání zcela klíčové pro ekonomický úspěch země.

Evropská akademie vzdělávání je školou s mezinárodním přesahem, která učí jinak

Naproti tomu se Česko může pyšnit velmi dobře rozvinutou sítí středního odborného vzdělávání a dosahuje velmi dobrých výsledků ve srovnávacích vzdělávacích testech. Tuzemské školství tedy má potenciál, ale potřebuje odstranit některé překážky, které mu brání v pozvednutí úrovně. Již dnes se o to pokoušejí některé školy s mezinárodním přesahem.

Evropská akademie vzdělávání je vzdělávací institucí, která se zaměřuje na nové trendy ve výuce. Svoje studenty učí online s primárním zaměřením na metodu student-centric, která do popředí staví individualitu samotného studenta.

Výuku vedou odborníci s praxí, kteří se snaží podobně prakticky koncipovat jednotlivé lekce. Proto se jedná o poznatky, které mohou následně absolventům významně pomoci v rozvoji vlastní kariéry, ať už z hlediska povýšení nebo rozvoje podnikání.

Navíc se Evropská akademie vzdělávání ubírá cestou soukromého školství. V praxi se školné ukazuje být důležitým indikátorem kvality.

Je-li vzdělávání pojato jako služba, je pro školu zavazující, že bude mít adekvátní výsledky.


2 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page