top of page
  • Černý sněhulák admin

Kamery pro společenství vlastníků jsou dnes nezbytností


Otázka bezpečnosti i ochrany majetku je tématem, jehož důležitost bychom neměli podceňovat. Zajistit ji mohou kamery.

Musí kamery schvalovat SVJ?

Poškození nebo krádež majetku, případně ochrana zdraví, či dokonce života osob mohou být důvodem k tomu, proč do společných prostor bytového domu nainstalovat kamerový systém. Jaká práva a povinnosti se s tímto krokem pojí?

Nejčastěji se kamery umisťují například do kabiny výtahu či do vstupního prostoru se schránkami. Stejně tak se v případě některých bytových domů používají kamery k monitorování společných prostor za účelem rozúčtování plateb za služby, jako je provoz výtahu nebo úklid.

Je důležité si především uvědomit, že instalace těchto zařízení nepodléhá z podstaty věci přímo schvalování shromážděním příslušného SVJ, neboť zákon toto nevyžaduje.

Nicméně jedná se o nákup movité věci, který musí respektovat konkrétní limity. Dle nařízení vlády je to v současné době 10 000 Kč, přičemž stanovy mohou určit i jinak. Schvalování shromáždění podléhají vždy nákupy překračující tuto sumu. Ve většině případů tedy, zjednodušeně řečeno, souhlas tohoto orgánu potřebný bude.

Kamery a GDPR: Jaké povinnosti se s tímto nařízením pojí?

Významnou změnu přineslo především Obecné nařízení o ochraně osobních údajů známé jako GDPR. Pojí se s tím povinnosti, kdy se společenství vlastníků zároveň dostává do role správce osobních údajů.

To především znamená, že je nutné vypracovat analýzu, v níž bude podrobněji specifikován účel využití kamer. Mělo by z něj vyplynout, zda je jejich nainstalování nezbytné a současně konkrétní situaci přiměřené.

Dále správce musí vůči vlastníkům naplnit tzv. informační povinnost. Tedy kromě společného rozhodnutí o instalaci kamerového systému musí všem vlastníkům být oznámeno, že dojde k zahájení jeho provozu. Stejně tak je nutno dbát na to, že záznamové zařízení je potřeba uložit tak, aby k němu v domě nezískaly přístup nepovolané osoby.

Co se týče samotného technologického řešení kamer, existuje široká škála různých typů. Potřebujete navrhnout vhodné řešení pro vaši nemovitost? Mezi profesionály v oboru telekomunikace a bezpečnosti se řadí například společnost Česká Komunikační a.s.


12 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Komentáře


bottom of page