top of page
  • Černý Sněhulák

Insolvence (Insolvenční zákon v České Republice)Insolvence je proces, kdy osoba nebo firma není schopna splácet své závazky včas a v plné výši.

V takovém případě může být zahájeno insolvenční řízení, které má za cíl uspořádat finanční situaci dlužníka a najít řešení, jak co nejvíce uspokojit věřitele. Tento proces se obvykle vyřizuje v soudním řízení a jeho cílem je odstranit dluhy a obnovit finanční postavení dlužníka.


Zákon o insolvenci


Zákon o insolvenci č. 182/2006 Sb., který byl schválen v červnu 2006, je základním právním předpisem pro oddlužení v České republice. Zákon o insolvenci stanoví, že insolvenční řízení může být otevřeno pouze na návrh dlužníka nebo na návrh věřitele. Zákon o insolvenci také stanoví, že po dobu trvání insolvenčního řízení jsou všechny dluhy dlužníka pozastaveny.


Novela zákona o insolvenci


V roce 2016 byla schválena novela zákona o insolvenci, která přinesla řadu změn ve vyřizování oddlužení. Novela rozšířila možnosti vyřízení oddlužení osobám, které nejsou schopny splácet své dluhy a zároveň zavedla nové postupy pro časné ukončení oddlužení.


Typy oddlužení


Existují dva hlavní typy oddlužení, které může dlužník vyřídit podle zákona o insolvenci. Prvním z nich je tzv. oddlužení podle zákona o insolvenci, které je založeno na dobrovolném splácení dluhů dlužníkem. Druhým typem oddlužení je tzv. oddlužení podle insolvenčního zákona, které je založeno na odpuštění dluhů dlužníkem věřiteli.


Pro koho je výhodné oddlužení


Oddlužení je výhodné pro všechny osoby, které se nacházejí v dluhové pasti a nejsou schopny splácet své dluhy. Může to být často jediným způsobem, jak se zbavit dluhu.


Zdroj:

1 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

댓글


bottom of page