top of page
  • Černý sněhulák admin

Ekonomika v době krize: Co obsahuje konsolidační balíček?


Veřejné finance hledají cestu k ozdravení. Vláda proto přišla s tzv. konsolidačním balíčkem. Co obsahuje a co nás vlastně čeká?

Konsolidační balíček má zastavit zadlužení

Konsolidační balíček představuje soubor opatření, která mají za cíl snížit schodek státního rozpočtu. Celkem by v něm těchto ozdravných opatření mělo být 58.

Předpokládaný souhrnný pozitivní dopad na saldo státního rozpočtu v rozmezí 2024 až 2025 má činit 150,7 miliardy korun. Původně se hovořilo o baličku ve výši 70 miliard, nakonec ale došlo k navýšení částky. Prostředky budou kombinací úspor a dodatečných příjmů.

Premiér Petr Fiala zavedení balíčku označil za nutné, neboť by se, jak doslova uvedl, situace mohla vymknout z rukou. Stávající stav veřejných financí by vedl k masivnímu zadlužování. Současně také uvedl, že si uvědomuje, že opatření budou vnímána veřejností jako nepříjemná.

Dojde tak v jejich rámci mimo jiné ke zvýšení daně z příjmu právnických osob z 19 % na 21 %, sloučit se mají snížené sazby DPH 10 a 15 %, a to na 12 %. Změní se i rozložení některých položek v sazbách DPH.

Čeká nás nárůst odvodů na sociální pojištění i snižování dotací

Co se týče sekce příjmů dále, má dojít mimo jiné i k opětovnému zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6 %, což přinese 13 miliard korun. Pro zaměstnavatele zůstane sazba 2,1 %. Stejně tak se musíme připravit na zvýšení daně z nemovitých věcí až na dvojnásobek, což přinese 9,3 miliardy korun.

OSVČ musejí počítat s tím, že jim vzrostou odvody na sociální pojištění. Minimální vyměřovací základ pojistného na sociální pojištění se navýší z 25 % na 40 % průměrné mzdy.
Nicméně v rozpočtu se bude i škrtat. Dojde proto stejně tak ke snížení dotací průřezově na většině ministerstev, a to v celkové výši 54,4 miliardy korun. Nejvýraznější škrty čekají ministerstvo průmyslu a obchodu, národní dotační tituly totiž dle argumentace vlády pokřivují tržní prostředí.


2 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Komentáře


bottom of page