top of page
 • Černý Sněhulák

ACMAEOS - její certifikace je prestiž i pro střední a vysoké školy


Organizace ACMAEOS je důležitým článkem v hodnocení kvality tuzemských vysokých škol.


Jaké benefity přináší ACMAEOS


ACMAEOS, celým názvem Accreditation, certification and membership associations of educational organizations and schools, je neziskovou organizací zabývající se akreditací a certifikací vzdělávacích institucí.


Klade si za cíl posoudit úroveň jednotlivých škol, zejména těch s online programy. Nabízí srozumitelné a relevantní výsledky především pro studenty, kteří se rozhodují o svém budoucím vzdělávání.


Tato organizace shromažďuje a vyhodnocuje informace o školách a studijních programech na úrovni jejich právní legitimity. Současně také posuzuje, jaké úrovně EQF a ECTS jednotlivé instituce dosahují.


Vzdělávací instituce, které se rozhodnou stát akreditovaným členem ACMAEOS, získají přístup k síti dalších akreditovaných institucí, se kterými mohou spolupracovat a sdílet zkušenosti a osvědčené postupy. Mimo to mohou využít i účast na konferencích a projektech a dostanou se k odborným zdrojům.


Jak se stát akreditovaným členem


ACMAEOS členství podmiňuje následujícími pravidly:

 • Doložení existence a právní formy vzdělávací instituce

 • Doložení fotodokumentace sídla a jednatele.

 • Předložení oprávnění k poskytování vzdělání dle zákonů jednotlivých zemí

 • Uveřejnění veškerých důležitých informací o organizaci na webových stránkách.


Jednotliví akreditovaní členové musí dodržovat následující zásady:

 • Pravidelná aktualizace informací členské organizace při jakékoli změně a odeslání na email ACMAEOS.

 • Zveřejňování závěrečných prací a dat k diplomům studentů.

 • Umístění loga ACMAEOS na webové stránky člena.

 • Přijetí a dodržování etického kodexu ACMAEOS.

 • Přijetí ostatních závazných dokumentů ACMAEOS.

 • Placení členských poplatků.

5 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page